Articles RSS Feed

Karalama Defterim

Arada birde olsa karalamak lazım :)

Sudo işlemleri

Yazı 2 Nov 2019, 17:27 in linux
Bazı root erişimi gereken durumlar olabiliyor.
bunun için sudo komutu imdada yetişiyor.
Ubuntu ve türevleri için bu komutları işletmek gerekli.
Önce kullanıcıyı sudo grubuna ekleyelim.

~# usermod -a -G sudo caylak

ilgili kullanıcıya parolasız root yetkisi vermek.

~# echo 'caylak ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL' > /etc/sudoers.d/caylak

hepsi bu kadar :)