Articles RSS Feed

Karalama Defterim

Arada birde olsa karalamak lazım :)
Kategori linux has 7 Yazılar

tinydns ipv6 patch

Yazı 28 Mar 2022, 13:40 in linux
https://www.fefe.de/dns/

https://docs.bytemark.co.uk/article/tinydns-format/

https://github.com/octodns/octodns/issues/342

https://forums.freebsd.org/threads/tinydns-listen-to-ipv6.5224/

https://www.tinydnssec.org/

http://lifewithdjbdns.org/

https://andersbrownworth.com/projects/sysadmin/djbdnsRecordBuilder/

http://www.gentei.org/~yuuji/software/djbdnspatch/

djbdns / tinydns Record Builder

Yazı 3 Mar 2022, 13:26 in Genel, linux
https://andersbrownworth.com/projects/sysadmin/djbdnsRecordBuilder/

https://www.fehcom.de/ipnet/djbdnscurve6/man/tinydns-data.8.html

https://toolbox.googleapps.com/apps/dig/#SOA/yp.to

https://cr.yp.to/djbdns/tinydns-data.html

How to Configure Static IP Address on CentOS 5.8 x86

Yazı 23 May 2021, 13:08 in linux
In this post, i will share the quick steps on how to configure static ip address on linux CentOS 5.8 server. This post assumed that you have installed linux CentOS 5.8 with minimum type of installation. If you planned to run this CentOS as a server, it better to configure static ip address.

After you have installed CentOS 5.8 linux server, the default DHCP ip configuration will be as below :
[[email protected] ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
Example:
# Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet32 LANCE]
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
HWADDR=00:0C:29:A1:17:AD
ONBOOT=yes
Please follow the following steps to configure static ip address on your linux CentOS 5.8 server. 1. Configure eth0 ip address and default gateway :
[[email protected] ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
# Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet32 LANCE]
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
HWADDR=00:0C:29:A1:17:AD
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.53
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.1.0
GATEWAY=192.168.1.1
TYPE=Ethernet
PEERDNS=yes
USERCTL=no
2. Restart Network interface:
[[email protected] ~]# /etc/init.d/network restart
or
[[email protected] ~]# service network restart
3. Configure DNS server:
[[email protected] ~]# vi /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
Kaynak: https://webhostinggeeks.com/howto/how-to-configure-static-ip-address-on-centos-5-8-x86/

Mx Yönlendirme - Tek MX İki Alıcı Sunucu

Yazı 21 Aug 2020, 16:42 in linux
http://liste.linux.org.tr/pipermail/linux-sunucu/2018-September/028214.html
epostaların 2 adet eposta sunucusu üzerinden geçmesi isteniyordu.

pratik çözüm şöyle olabilir. Denemedim :)

örnek olarak.
iki adet sunucu ve son olarak mailboxların tutulduğu sunucu

/!\ mailbox sunucunun mx kaydı olmayacak.

mx1 -> mx2 -> mailboxserver
 
Example:

example.com.		43200	IN	MX	10 mx1.example.com.
example.com.		43200	IN	MX	20 mx2.example.com.


mx1:

/etc/postfix/main.cf

/etc/postfix/main.cf
myhostname = mx1.example.com
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
mynetworks = 127.0.0.0/24
maximal_queue_lifetime = 30d

relay_recipient_maps = 
relay_domains = hash:/etc/postfix/relaydomains
transport_maps = hash:/etc/postfix/transportmaps

smtpd_recipient_restrictions =
 permit_mynetworks,
 reject_unauth_destination

/etc/postfix/relaydomains
example.com OK
example1.com OK/etc/postfix/transportmaps
example.com smtp:mx2.example.com:25
example1.com smtp:mx2.example1.com:25

postmap /etc/postfix/relaydomains
postmap /etc/postfix/transportmaps
/etc/init.d/postfix restart


MX2:

/etc/postfix/main.cf

/etc/postfix/main.cf
myhostname = mx2.example.com
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
mynetworks = 127.0.0.0/24
maximal_queue_lifetime = 30d

relay_recipient_maps = 
relay_domains = hash:/etc/postfix/relaydomains
transport_maps = hash:/etc/postfix/transportmaps

smtpd_recipient_restrictions =
 permit_mynetworks,
 reject_unauth_destination

/etc/postfix/relaydomains
example.com OK
example1.com OK/etc/postfix/transportmaps
example.com smtp:mailbox.example.com:1025
example1.com smtp:mailbox.example1.com:1025

postmap /etc/postfix/relaydomains
postmap /etc/postfix/transportmaps
/etc/init.d/postfix restart

Test edip banada bilgi verirseniz çok memnun olacağım.

Sudo işlemleri

Yazı 2 Nov 2019, 17:27 in linux
Bazı root erişimi gereken durumlar olabiliyor.
bunun için sudo komutu imdada yetişiyor.
Ubuntu ve türevleri için bu komutları işletmek gerekli.
Önce kullanıcıyı sudo grubuna ekleyelim.

~# usermod -a -G sudo caylak

ilgili kullanıcıya parolasız root yetkisi vermek.

~# echo 'caylak ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL' > /etc/sudoers.d/caylak

hepsi bu kadar :)
Pages: 1 2